Psykologi


Psykologi, psykiatri, pædagogik, lingvistik

Vibeke Klitgaard: Social (u)orden i distriktspsykiatrien – En systemteoretisk analyse af psykiatriske patienters kommunikation og adfærd samt stigmatisering fra omverdenen
Lunds universitet 2022
Abstract af doktorafhandling, Department of Sociology, Lund University

Robert van Hennik og Bruno Hillewaere: Praksisbaseret evidens, evidensbaseret praksis
Privat udgivelse 2021
Om at navigere på grundlag af koordineret improvisation, samarbejdende læring og multimetodisk udforskning i feedback-informeret systemisk teori.

Philippa Perry: Bogen du ville ønske dine forældre havde læst (og som dine børn vil blive glade for at du har læst)
Originaltitel: The Book You Wish Your Parents Had Read (and Your Cildren Will be Glad That You Did)
Forlaget Svane & Bilgrav 2021
Bogen er henvendt til alle, der ønsker at forstå deres opvækst i bakspejlet, bl.a. med henblik på bedre at forstå og håndtere børns følelser.

Mladen Dolar: En stemme – ikke andet
Originaltitel: A Voice and Nothing More
Forlaget Mindspace 2019
En både teoretisk, filosofisk og historisk fremstilling af stemmens teori samt præsentation af en række (idé-)historiske stemmer/”stemmer”.

Birgit Valla: Bedre end best practice – Hvordan behandlingen af psykiske lidelser kan blive bedre Originaltitel: Videre. Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre
Forlaget Mindspace 2019
Bogen tager fat på spørgsmålet om, hvordan psykiatrien kan gøres bedre og mere effektiv, med fokus på feedback fra de behandlede og optimistiske forventninger.

Susan M. Johnson: Tilknytningsteorien i aktion – emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier
Forlaget Mindspace 2019
Tilknytningsteorien som model for terapeutisk forandring. Præsenterer interventionsteknikker til behandling af angst, depresseion og problematiske forhold.

John Sheldrake: Syv eksperimenter – som kan forandre din verden. Forlaget I AM 2015
Præsentation af syv fænomener, der hidtil ikke har kunnet forklares ordentligt af forskningen (brevduers indbyttede gps, hundes forudanelse osv.) En udfordring til/af den traditionelle videnskabelige tilgang.

John Dupuy: Stop en halv og bliv mere hel – en hel ny behandling af afhængighed Forlaget I AM 2015. Originaltitel: Integral Recovery – A revolutionary approach to the treatment of alcoholism and addiction
Integral Recovery er en banebrydende indførelse af integral teori i bekæmpelsen af alkohol- og stofafhængighed, og den kombinerer de bedste traditionelle behandlingsmåder med nyere teknikker og neuroteknologier med henblik på holistisk og varig afvænning.

R. Elliot Ingersoll og David M. Zeitler: Terapi i øjenhøjde – Integral psykoterapi i praksis
Forlaget I AM 2015. Originaltitel: Integral Psychotherapy – Inside Out, Outside In
Integral psykoterapi er en dynamisk ramme om forståelse af sindet på grundlag af mainstream-forskning i kombination med forening af spiritualitet og psykoterapi. Forfatterne underviser og forsker i psykologi ved amerikanske universiteter og viser i bogen, hvordan integral psykoterapi behandler henholdsvis krop, sind og ånd (spiritualitet). De foretager en kortlægning af et terræn, som læseren kan bruge til at sætte sit eget liv i fokus.

Amy Saltzman: Det stille og rolige sted. Et mindfulnessprogram til at lære børn og unge at dæmpe stress og vanskelige følelser
Fra amerikansk, Forlaget Mindspace 2015. Originaltitel: A Still Quiet Place: A mindfulness program to teach children and adolescents to ease stress and difficult emotions
Bogen skitserer et otte uger langt program for mod børn og unge til introduktion af mindfulness, men henvender sig til lærere, terapeuter osv. og indeholder trinvise instrukser. Der er knyttet en audioguide til bogen.

Karl Tomm, Sally St. George, Dan Wulff, Tom Strong: Mønstre i interpersonelle interaktioner – Relationel forståelse og terapeutisk forandring
Fra canadisk-engelsk, 2015. Originaltitel: Patterns in Interpersonal Interactions: Inviting relational understandings for therapeutic change
Karl Tomm er professor i psykiatri og har sammen med sine kolleger ved Familiecenteret (i Calgary, Canada) opbygget en systemisk tilgang til forståelse af og arbejde med interaktion i familier. Tilgangen omfatter et begrebsapparat, som fokuserer på skabelse, vedligeholdelse, genkendelse og ikke mindst ændring af interpersonelle mønstre, og den præsenteres teoretisk med reference til praktiske eksempler.

David Mitchell: Hvad der virker – i inkluderende undervisning
Fra newzealandsk-engelsk, Dafolo 2014. Originaltitel: What Really Works in Special and Inclusive Education
I bogen fremlægger David Mitchell 27 evidensbaserede undervisningsstrategier. De kan læses uafhængigt af hinanden, og bogen kan derfor bruges som opslagsværk.

Bronwyn Davies og Rom Harré: Positionering: diskursiv produktion af selver
Fra amerikansk, Forlaget Mindspace 2014. Originaltitel: Positioning: The discursive production of selves
En præsentation af iagttagelser og et derpå grundet sprogligt/lingvistisk baseret begreb om den enkeltes positionering i forskellige kontekster, som tyder på, at subjektivitet og identitet er noget, der konstant skabes og forhandles netop i kraft af vores positioneringer i interaktioner.

Helle Skovbjerg Karoff og Carsten Jessen: Tekster om leg
Fra engelsk, Akademisk Forlag 2014
En antologi af danske og internationale tekster om leg som begreb og praksis, kommenteret af forfatterne, som er legeforskere. De udenlandske tekster udgør det oversatte værk.

Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil: Åben dialog i relationel praksis – Respekt for anderledeshed i øjeblikket
Fra engelsk, Akademisk Forlag 2014. Originaltitel: Open Dialogue and Anticipations: Respecting otherness in the present moment
Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for relationsprofessioner: socialarbejdere, pædagoger, lærere, sygeplejersker, terapeuter, læger m.fl. Den fremlægger teori og konkrete eksempler på en dialogisk praksis med sigte på åbenhed og respekt samt en model til samtaleanalyse. Med afsæt i egne erfaringer beskriver forfatterne, hvordan man kan udvikle en dialogorienteret kultur i den professionelle praksis.

Barbara L. Fredrickson: Kærlighed – et nyt syn på vores overordnede emotion, som styrer alt, hvad vi tænker, gør, føler og bliver
Fra amerikansk, Mindspace 2013. Originaltitel: Love 2.0. How our supreme emotion affects everything we feel, think, do, and become
Barbara Fredrickson er professor i psykologi, og hun viser i denne bog ved en gennemgang af ny forskning, at kærlighed ikke er ophøjet, eksklusiv, betingelsesløs eller specielt knyttet til seksualiteten. Den kan snarere forstås som momenter af positiv resonans mellem mennesker – ikke specifikke andre, men faktisk enhver anden.

Margarita Tarragona: Dine Selver – Identitetsarbejde baseret på narrativ praksis og positiv psykologi
Fra amerikansk, Mindspace 2013. Originaltitel: Positive Identities, Narrative Practices and Positive Psychology
Forfatteren, som er psykoterapeut og coach, viser os her styrken i at kende og kunne udvide og mangfoldiggøre historierne om os selv. Hver for sig har vi mere end én identitetshistorie – altså flere selver.

Gerald Monk og John Winslade: Når historier kolliderer
Fra amerikansk, Mindspace 2013. Originaltitel: When Stories Clash
Monk og Winslade fører os i ind i den narrative praksis, der fokuserer på at finde og opdyrke modhistorier. Bogen er en praktisk demonstration af, hvordan man håndterer konflikter i et narrativt perspektiv.

Judith S. Beck: Kognitiv adfærdsteori. Grundlag og perspektiver
Fra amerikansk, Akademisk Forlag 2013. Originaltitel: Cognitive Behavior Theory: Basics and Beyond
Gennemrevideret ny udgave af forfatterens Kognitiv terapi. Grundbog i den kognitive terapi i teori og praksis.

Kennon Sheldon: Motivation. Viden og værktøj fra positiv psykologi
Fra amerikansk, Mindspace 2012. Originaltitel: Positive Motivation – A six-week course
Populær fremstilling af forskeren Kennon Sheldons Selvreguleringsteori. Gennemgang af forskellige motivationstyper med praktiske eksempler.

Barnett Pearce, Jesse Sostrin, Kimberly Pearce: Håndbog i CMM for konsulenter
Fra amerikansk, Mindspace 2011. Originaltitel: CMM Solutions – Field guide for consultants
Håndbog for konsulenter og ledere i forståelse af kommunikationsmønstre som kilden til komplekse problemer og gensidig afhængighed i virksomhedens dagligdag.

Barnett Pearce, Jesse Sostrin, Kimberly Pearce: Arbejdsbog i CMM for konsulenter
Fra amerikansk, Mindspace 2011. Originaltitel: CMM Solutions – Workbook for consultants
Arbejdsmodeller fra CMM til brug som håndbog for konsulenter og ledere, som skal hjælpe klienter og ansatte til at forstå og håndtere komplekse kommunikationsmønstre i virksomhedernes dagligdag.

Lousie Bjar og Astrid Frylmark (red.): Børn læser og skriver – specialpædagogiske perspektiver
Fra svensk, Dafolo 2010. Originaltitel: Barn läser och skriver
Denne bog handler om de børn, der af en eller anden grund ikke har held med sig i den første læse- og skriveudvikling. Bogen er henvendt til lærere og speciallærere i skolens yngste klasser, logopæder og psykologer m.fl.

Gunnar Eide og Rolf Rohde: Samtaler med børn, unge og familier
Fra norsk, Akademisk forlag 2010. Originaltitel: Sammen så det hjelper
Metodebog til socialfag og pædagogik om relationernes betydning for trivsel og psykisk sundhed, bygget over en række historier fra virkelighedens verden.

Rune Sarromaa Hausstätter: Specialpædagogiske dilemmaer
Fra norsk, Dafolo 2009. Originaltitel: Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer – mellom ideologi og virkelighet
Perspektiver på specialpædagogik, filosofisk og psykologisk underbygget.

John M. Winslade og Gerald D. Monk: Narrativ vejledning i skolen
Fra amerikansk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Narrative Counseling in Schools
Grundbog i narrativ tankegang og narrative principper med særligt henblik på skolevejledning. Casebeskrivelser, overvejelser, vejledningspraksis.

Krystina Weinstein: Action Learning
Fra engelsk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Action Learning
Indføring i Action Learning med beskrivelse af teori og værdigrundlag samt praktisk planlægning og strømlining.

Halvor Fauske, Sigrun Nilsen, Pär Nygren: Læring i fællesskab
Fra norsk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Læring i fellesskap
Fremstilling af den såkaldte feedbackmodel, der er en gennemprøvet arbejdsmodel til optimering af gensidigt udbytte og gensidig læring i praktikstudier inden for professionsuddannelser.

Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil: Sociale netværk i dialog
Fra engelsk, Akademisk forlag 2008. Originaltitel: Dialogical Meetings in Social Networks
Om inddragelse af klienters sociale netværk i multiprofessionelt arbejde, eksemplificeret ved metoderne Åbne Dialoger og Foregribende Dialoger, som de er praktiseret af de to forfattere. Med kapitler om forskning i netværksdialoger.

Nordahl, Sørlie, Manger, Tveit: Adfærdsproblemer hos børn og unge
Fra norsk, Dansk psykologisk Forlag 2008. Originaltitel: Atferdsproblemer blant barn og unge
Gennemgang af de almindeligste adfærdsproblemer samt de fremherskende empiriske og teoretiske tilgange til dem, herunder tiltag til reduktion og forebyggelse af adfærdsproblemer.

Arne Selvik: Omgivet af løgnere
Fra norsk, Akademisk forlag 2007. Originaltitel: Omgitt av løgnere
Bogen behandler spørgsmålet om, hvorfor ansatte i moderne virksomheder, offentlige som private, i stigende grad føler trang til at lyve for kolleger og overordnede. Da dette forhold på længere sigt kan få særdeles alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for virksomheden, behandler bogen også spørgsmålet om, hvad lederen kan gøre for at skaffe sig kvalificeret respons fra medarbejderne.

Anna Kåver: Kognitiv adfærdsterapi
Fra svensk, Dansk psykologisk Forlag 2007. Originaltitel: Kognitiv atferdsterapi
Præsentation af adfærdsteoriens udvikling via behaviorisme (som fokuserer på ændring af adfærd) og kognitiv terapi (som fokuserer på ændring af tanker) til en såkaldt “tredje fase”, hvor hensigten er at forandre holdninger.

Gro Jonsrud Langslet: LØFT i organisationer
Originaltitel: LØFT i organisationer
Fra norsk, Dansk Psykologisk Forlag 2006
Præsentation af teorien om LØsningsFokuseret Tilgang og eksempler på anvendelse af dens principper til konfliktløsning, organisationsudvikling og ledelsesudvikling i almindelighed.

Gro Jonsrud Langslet: LØFT for ledere
Fra norsk, Dansk psykologisk Forlag 2006. Originaltitel: LØFT for ledere
Teorien om LØsningsFokuseret Tilgang præsenteres her i et ledelsesperspektiv, og det demonstreres, hvordan metoden kan indgå i teambuilding, konfliktløsning samt strategi- og organisationsudvikling.

Michael White: Narrativ teori
Fra australsk-engelsk, Hans Reitzel 2004. Originaltitel: Ikke udgivet samlet på engelsk
Teoretiske artikler om den narrative terapis grundlag og metode. Udgives i sammenhæng med Narrativ praksis.

Michael White: Narrativ praksis
Fra australsk-engelsk, Hans Reitzel 2004, Gyldendals Bogklubber 2006. Originaltitel: Ikke udgivet samlet på engelsk
Artikler om praktisk anvendelse af narrativ terapi. Rummer også nødvendige teoretiske aspekter. Udgives i sammenhæng med Narrativ teori.
 
Asen, Dawson, McHugh: Flerfamilieterapi
Fra engelsk, Hans Reitzel 2003. Originaltitel: Multiple Family Therapy
Præsentation af en kontekstbaseret metode til flerfamilieterapi eller familiegruppeterapi. Med udgangspunkt i erfaringer og metodiske overvejelser fra Marlborough Familiecenter i London fremstilles familieterapiens filosofi, metode, historiske tilblivelse og muligheder i et praktisk orienteret og jordnært sprog.

Uta Frith: Autisme – en gådes afklaring
Fra engelsk, Hans Reitzel, 2. udvidede og reviderede udgave 2003. Originaltitel: Autism – Explaining the Enigma
Ny, opdateret, omarbejdet og meget udvidet udgave af forfatterens klassiske bog fra 1992. Fremstiller på argumenteret grundlag tre delteorier om autismens karakter, årsager og opståen, skrevet i et alment tilgængeligt sprog.

Hubert L. Dreyfus: Livet på nettet
Fra engelsk, Hans Reitzel 2002. Originaltitel: On the Internet
Psykologisk funderet fremstilling af internettets fordele og ulemper, som tager udgangspunkt i computerteknologiens forhold til menneskelige behovs- og perceptionsstrukturer og vurderer internettets kontaktmuligheder, søgefaciliteter og konsekvenser for brugeren. Bogen diskuterer kort sagt internettet som muligt hjælpemiddel på menneskets præmisser.

Per Revstedt: Motivationsarbejde
Fra svensk, Hans Reitzel 2001, 2. udvidede udgave 2004. Originaltitel: Motivationsarbete
Lærebog i arbejde med umotiverede patienter/klienter.

Linda Grant: Hvem siger du jeg er?
Fra engelsk, Schønberg 2000, lydbog 2000. Originaltitel: Remind Me Who I Am, Again
Personlig beretning om en nær pårørendes demens.

Jarl Jørstad: Menneske i balance
Fra norsk, Gyldendal 1995. Originaltitel: Balansegangen
Norsk psykiaters faglige og menneskelige livstestamente: erfaringer med og tanker om en række psykologiske spørgsmål, fra nazisme over mobning og homoseksualitet til mishandling af børn.

Andrew Samuels: Faderen
Fra engelsk og tysk, Politisk Revy 1988. Originaltitel: The Father
Artikelsamling med faderens betydning for barnets personlighedsudvikling som fællestema.

Anthony Storr: Det umenneskelige menneske
Fra engelsk, Hans Reitzel 1995. Originaltitel: Human Destructiveness
Gennemgang og ajourføring af foreliggende personlighedsforstyrrelser, sadomasochisme og paranoia. Hovedsynspunktet er, at aggression er en naturlig og nødvendig del af den menneskelige psyke, som på uhensigtsmæssig vis hæmmes i vore samfund.

Susan Baur: Dinosaurusmanden
Fra amerikansk, Hovedland 1994, lydbog 1994. Originaltitel: The Dinosaur Man
Psykologs beretning om sit møde med skizofrene patienter og deres anderledes, men dog regelbundne univers, om sit følelsesmæssige engagement i nogle af patienterne og om sine forsøg på at videreudvikle den faglige forståelse af skizofrenien som tilstand.

Daryl Sharp: Mandens midtvejskrise – anvendt jungiansk psykologi
Fra canadisk-engelsk, Gyldendal 1991. Originaltitel: The Survival Papers. Applied Jungian Psychology
Sideløbende og sammenvævede beretninger om den midaldrende sælger Normans psykologiske krise og analytikerens erindringer om egne tilsvarende oplevelser i fortiden. Undervejs præsenteres de centrale dele af det jungianske begrebsapparat i konkret sammenhæng og lettilgængelig form.

Andrew Samuels: Faderen
Fra engelsk og tysk, Politisk Revy 1988. Originaltitel: The Father
Artikelsamling med faderens betydning for barnets personlighedsudvikling som fællestema.