Naturvidenskab


Naturvidenskab, videnskabshistorie og -filosofi, miljø, teknik

Fritjof Capra og Pier Luigi Luisi: Liv.System.Helhed. Det levende som system. En syntese. Fra engelsk, Forlaget Mindspace 2016. Originaltitel: The Systems View of Life. A Unifying Vision.
Denne monumentale bog beskriver den systemiske forståelse af liv, der er udviklet igennem de sidste tredive år. Bogen integrerer de ideer, modeller og teorier, som ligger til grund for det systemiske perspektiv, til en syntese, der omfatter biologiske, kognitive, sociale og økologiske dimensioner af liv.

Rupert Sheldrake: Syv eksperimenter, som kan forandre din verden. Fra engelsk, Forlaget I AM 2015. Originaltitel: Seven Experiments that can change your world.
Ud fra fænomener, som ikke lader sig forklare ordentligt med de nu anvendte beskrivelsesredskaber (duers, myrers, hundes adfærd m.m.), afrapporterer forfatteren i denne lettilgængelige fremstilling en række eksperimenter, som kan aktualisere nye koncepter, heriblandt et udvidet feltbegreb.

James Lovelock: Gaias hævn. Fra engelsk, Hovedland 2006. Originaltitel: The Revenge of Gaia.
Lovelocks “testamente” med en række både desillusionerede og kontroversielle synspunkter på “den levende Jords” tilstand og de forholdsregler, der eventuelt kan forhindre, at kloden bliver ude af stand til at opretholde menneskeliv.

Christopher Flavin m.fl.: Verdens tilstand 2005.
Fra amerikansk, MS 2005. Originaltitel: State of the World 2005.
Reduceret dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser, status og opfordringer om den globale og lokale sikkerhedssituation.

Christopher Flavin m.fl.: Verdens tilstand 2004.
Fra amerikansk, MS 2004. Originaltitel: State of the World 2004.
Reduceret dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser,  status og opfordringer om det globale og lokale  forbrug.

Hermann Scheer: En solar verdensøkonomi S.m. Nana Michelsen. Fra tysk, Hovedland 2002. Originaltitel: Solare Weltwirtschaft
Fremstilling af en grøn politisk økonomi baseret på fornybar energi som modtræk mod nedslidning af de økonomiske og økologiske systemer.

Brown m.fl.: Verdens tilstand 2000
Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 2000. Originaltitel: State of the World 2000.
Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.

John Brockman (red.): De største opfindelser – i de sidste 2000 år. Fra amerikansk, Gyldendal 2000. Originaltitel: The Greatest Inventions of the Last Two Thousand Years.
Cirka 100 svar fra forskere tilknyttet et verdensomspændende netværk på spørgsmålet: Hvad er den største opfindelse fra de sidste 2000 år?

Paul Hawken, Amory og L. Hunter Lovins: Naturlig kapitalisme. Fra amerikansk, Hovedland 2000. Originaltitel: Natural Capitalism.
Omfattende praktisk og teoretisk redegørelse for uudnyttede teknologiske muligheder i en bæredygtig udviklings tjeneste, samt for den næste industrielle revolutions struktur og indhold.

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1999. Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1999. Originaltitel: State of the World 1999.
Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.

Alan Thein Durning: Det her sted på jorden. Fra amerikansk, Hovedland 1999. Originaltitel: This Place on Earth.
Personlig beretning om at leve i pagt med økosystemet i det nordvestlige USA.

Theo Colborn, Dianne Dumanoski, John Peterson Myers: Vores stjålne fremtid eller den hormonelle forureningsfare. Fra amerikansk, Hovedland 1998. Originaltitel: Our Stolen Future. Populærvidenskabelig fremstilling af banebrydende forskningssammenfatning inden for området syntetiske hormonefterlignere i miljøet, udformet som “en naturvidenskabelig krimi”.

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1998. Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1998. Originaltitel: State of the World 1998.
Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1997. Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1997. Originaltitel: State of the World 1997.
Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1996. Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1996. Originaltitel: State of the World 1996.
Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder beskrivelser og status på forskellige vigtige økologiske områder.

FN-kommission: Det globale nabolag. Fra amerikansk, FN-forbundet 1995. Originaltitel: Our Global Neighborhood.
Dansk udgave af rapporten fra Commission on Global Governance, der argumenterer for strukturelle ændringer af FN på baggrund af en indkredsning og diskussion af begrebet global styring som supplement til og delvis afløser for de overstatslige institutioner.

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1995. Fra amerikansk, Munksgaard/Rosinante 1995. Originaltitel: State of the World 1995.
Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder kapitelvis beskrivelse, status og opfordring til yderligere handling på forskellige vigtige økologiske områder.

UNDP: Mennesket i centrum. Fra amerikansk, MS 1994. Originaltitel: Human Development Report 1994.
Dansk udgave af UNDP-rapport med temaet bæredygtig humanudvikling. Særligt behandlede områder: menneskelig/militær sikkerhed, fredsdividenden efter den kolde krig, målestok for humanudvikling: Humanudviklingsindekset, HUI.

Lester Brown m.fl.: Verdens tilstand 1994 S.m. Marianne Østergaard. Fra amerikansk, MS 1994. Originaltitel: State of the World 1994.
Dansk udgave af den årlige miljørapport fra Worldwatch Institute. Indeholder kapitelvis beskrivelse, status og opfordring til yderligere handling på forskellige vigtige økologiske områder, bl.a. bæreevne, skovøkonomi, elforsyning, transport, destruktion af atomvåben, Verdensbanken, fødevarer.

Herbert Girardet: Verdens byer – en økologisk udfordring. Fra amerikansk, Hovedland/MS 1993. Originaltitel: The Gaia Atlas of Cities.
Forfatteren ser på verdens byer under ét, men bruger dem enkeltvis som eksempelmateriale, når han analyserer de økologiske symptomer på den traditionelle bys forestående sammenbrud. I bogens sidste del forsøger han på baggrund af den forudgående analyse at opstille en handlingsplan, der kan gøre verdens byer værd at leve i. Det bærende synspunkt er, at byerne må holde op med at betragte hele verden som deres økonomiske opland og i stedet inddrage byernes nære opland i et økologisk bæredygtigt samspil.

Danah Zohar: Den kvantemekaniske bevidsthed
Gyldendal 1991, lydbog 1993. Fra engelsk, Originaltitel: The Quantum Self.
Med afsæt i redegørelse for udvalgte aspekter af kvantefysikken udvikler forfatteren en filosofisk/psykologisk teori til beskrivelse af menneskets natur og bevidsthed i samspil med andre.

Douglas R. Hofstadter: Metamagiske temaer. Fra amerikansk, Munksgaard/Nysyn 1991. Originaltitel: Metamagical Themes.
Et udvalg af forfatterens klummer under samme titel fra Scientific American 1981-83, med tilføjede uddybende PS’er. Udvalget beskæftiger sig med de teoretiske og praktiske forudsætninger for computerbaseret kunstig intelligens og giver en humoristisk/seriøs fremstilling af forfatterens arbejde med sprog, tænkning, stil, typografi, cirkularitet og selvreference, kompleksitet og intelligens.

Yatri: Det ny menneske
Fra amerikansk, Hovedland 1990. Originaltitel: Unknown Man – the mysterious birth of a new species.
Præsentation af new age-menneskesyn, herunder centrale dele af østlig filosofi og vestlig naturvidenskab.

Erik Dammann: Bag tid og rum
Fra norsk, Munksgaard/Prisme 1990. Originaltitel: Bak tid og rom.
Redegørelse for forfatterens “erkendelsesrejse” til USA og England. Undersøgelse af muligheden for at basere et nyt, udvidet verdensbillede på bl.a. kvantefysik, hjerneforskning og parapsykologi.

W.I. Thompson: Mytisk landskab. Fra amerikansk, Munksgaard/Prisme 1990. Originaltitel: Imaginary Landscape: Making Worlds of Myth and Science.
Naturvidenskabelig-filosofisk sammentænkning af fire naturvidenskabsfolks grænseoverskridende forskning: James Lovelock, Lynn Margulis, Francisco Varela og Ralph Abrahams.

James Lovelock: Gaia – et nyt syn på Jordens liv
Fra engelsk, Hovedland 1987, 2. udg. paperback 1990. Originaltitel: Gaia – a new look at life on Earth.
Naturvidenskabeligt baseret fremstilling af Gaia-teorien om Jorden som et komplekst system med livlignende egenskaber.