Historie


Donald J. Trump: Amerika på krykkerHow to Make America Great Again Fra amerikansk. Hovedland 2016. Originaltitel: Crippled America. How to Make America Great Again Kandidat til USA’s præsidentvalg 2016 Donald Trump fremlægger i jeg-form sit livssyn og sine politiske ideer på karakteristisk stortalende og let bedrevidende måde. Et historisk og politisk øjebliksbillede og et portræt af et sikkert meget amerikansk gemyt.

Marie Moutier: Breve fra 2. Verdenskrig – Krigen fortalt fra fronterne af soldater i Wehrmacht
Fra fransk og tysk, Nyt Nordisk Forlag 2015. Originaltitel: Lettres de la Wehrmacht
Breve skrevet af tyske soldater i Wehrmacht fra deres positioner i det fremmede. Anden Verdenskrig ses indefra i disse breve om alt mellem himmel og jord fra menige soldater og officerer udstationeret i Frankrig, Norge, Flandern, Lorraine, Tjekkiet, Grækenland, Afrika og selvfølgelig Sovjetunionen til og med Stalingrad. Bogen er et menneskeligt gribende og meget oplysende dokument.

Robert M. Edsel m. Brett Witter: Monumenternes mænd – jagten på nazisternes stjålne kunstskatte
Fra amerikansk, Thaning & Appel 2010. Originaltitel: The Monuments Men
Historien om en sammensat militær gruppe, “The Monuments Men”, som i månederne efter D-dagen i 1944 fik til opgave at opstøve og tilvejebringe de tusindvis af stjålne kunstværker, som på Hitlers ordre var blevet bortført over hele Europa under Anden Verdenskrig.

Michael Tamelander og Niklas Zetterling: Slagskibet Tirpitz – kampen om Nordlige Ishav
Fra svensk, Schønbergs forlag 2009. Originaltitel: Slagskeppet Tirpitz – kampen om Norra Ishavet
Historien om den skæbne, der blev det tyske slagskib Tirpiz til del under Anden Verdenskrig. Krologisk fortælling om de mange forsøg fra allieret side på at sætte slagskibet ud af spillet. Dets korte liv blev præget af frygten for den ødelæggelse, der i krigens slutning faktisk ramte det.

Michael J. Neufeld: Wernher von Braun – krigsingeniør og rumfartsgeni
Fra amerikansk, Schønbergs forlag 2008. Originaltitel: Von Braun: Dreamer of space, engineer of war
Omfangsrig biografi om Wernher von Braun med lige vægt på hans roller som hhv. Nazitysklands raketudvikler par excellence og visionær førstemand i den tekniske udvikling af det amerikanske rumprogram i 1960’erne.

Michael Tamelander og Jonas Hård af Segerstad: Havets ulve – dramatiske ubådsepisoder fra Anden Verdenskrig
Fra svensk, Schønbergs forlag 2007. Originaltitel: Havets vargar
Mosaik af sammenkædede enkeltfortællinger om livet i ubådene under Anden Verdenskrig. Episoderne er kronologisk ordnet, og både britiske, tyske og italienske ubåde behandles. Bogen tilstræber i en fortællende form at give overblik over ubådenes rolle i søkrigen: fra jagende ulve til jaget vildt.

Hans Hägerdal: Vietnams historie
Fra svensk, Schønbergs forlag 2006. Originaltitel: Vietnams historia
En historisk fremstilling af Vietnam fra mytologisk tid i årtusindet før vor tidsregning over den lange afhængighed af det kinesiske rige, den franske kolonisering og Vietnamkrigen til nutidens brydning mellem tradition og kapitalistisk markedsøkonomi.

John Lewis Gaddis: Den Kolde Krig
Fra amerikansk, Gyldendal 2006, Gyldendals Bogklub 2007. Originaltitel: The Cold War: A New History
Monumental, tematisk baseret fremstilling af Den Kolde Krig i globalt perspektiv, dækkende perioden fra 1945 til Berlinmurens fald.

David Cesarani: Eichmann – hans liv og forbrydelser
Fra engelsk, Schønberg 2005. Originaltitel: Eichmann – His life and crimes
Grundig gennemgang af Adolf Eichmanns baggrund, opvækst og karriere samt retssagen mod ham. På grundlag af nu offentliggjorte dokumenter foretager Cesarani en revurdering af Eichmanns motiver og gerninger, ligesom påstanden om “ondskabens banalitet” tages op til fornyet principiel debat i lyset af folkedrabene fra 1990’erne og frem.

Tamelander & Zetterling: Bismarck – kampen om Atlanten
Fra svensk, Aschehoug 2004. Originaltitel: Bismarck – Kampen om Atlanten
Romanagtig rekonstruktion af  slagskibet Bismarcks baggrund, bygning, søsættelse og korte liv på Nordatlanten som led i den tyske krigsførelse i Anden Verdenskrigs første år.

Gro Steinsland og Preben Meulengracht Sørensen: Menneske og magter i vikingernes verden
Fra norsk, oversat for Høst & Søn 2000/2001, uudgivet. Originaltitel: Menneske og makter i vikingernes verden
Bredt anlagt, illustreret fremstilling af den skandinaviske verden i vikingetiden: tro, samfund, magt, kommunikation, ekspansion, opdagelser.

Martin Gilbert: En historie om det tyvende århundrede 1-3
Fra engelsk, oversat for Gyldendal 1998-9, uudgivet. Originaltitel: A History of the Twentieth Century
Gennemgang af det 20. århundredes begivenheder, moder og strømninger år for år, som en avis.

Felipe Fernández-Armesto: Årtusindet. De seneste tusind års historie
Fra engelsk, Gyldendal 1996, Gyldendals Bogklub 1998, paperback 1999. Originaltitel: Millenium. A History of Our Last Thousand Years
Bredt anlagt, monumental fremstilling af verdens historie igennem det andet årtusind af vor tidsregning, skrevet af historiker fra Oxford University. Bogen sigter bevidst på med afsæt i lidet kendte civilisationer og perioder at etablere et korrigeret billede af verdenshistorien i de meget store linjer.

Eric Hobsbawm: Ekstremernes århundrede
Fra engelsk, Samleren 1996, Gyldendals Bogklubber 1997. Originaltitel: Age of Extremes
Personligt farvet fremstilling af verdens historie i “Det korte tyvende århundrede” (1917-1989, Sovjetæraen). Foruden områder som politisk, økonomisk og militær historie inddrager bogen også bl.a. kunst, naturvidenskab, kulturrevolution og tredjeverdensproblemstillinger.

Roy Willis (red.): Verdens Mytologier – en illustreret guide
Fra engelsk, Munksgaard/Rosinante 1994, Gyldendals Bogklubber 1994, paperbackudgave 2000. Originaltitel: World Mythology. An illustrated Guide
Præsentation af skikkelser og temaer i de store mytologier fra Ægypten, Mellemøsten, Indien, Kina, Tibet, Japan, Grækenland, Rom, den keltiske verden, Skandinavien, de arktiske områder, Nordamerika, Mellemamerika, Sydamerika, Afrika, Australien, Oceanien og Sydøstasien.

Charles Freeman (red. Drinkwater og Drummond): Romernes verden
Fra engelsk, Gyldendal 1994, Gyldendals Bogklubber 1995. Originaltitel: The World of the Romans
Illustreret indføring i Romerriget, fra Republikkens tid over Kejserdømmet til splittelse og undergang. Efter overbliksskabende kapitelindledninger fokuseres der på konkrete personer, skikke og livsområder.

Christopher Lasch: Det eneste sande Paradis
Fra amerikansk, Hovedland 1993. Originaltitel: The One and Only Heaven
Monumental, argumenteret-kritisk historisk gennemgang af tanken om, filosofien bag og troen på “fremskridtet”. Udgangspunktet er 1700-tallets amerikanske samfundsfilosofi omkring Uafhængighedskrigen og Uafhængighedserklæringen, og herfra indføres læseren både i de europæiske forudsætninger og i de følgende to århundreders holdninger til og udnyttelse af fremskridtstanken. Uden at der i øvrigt drages bastante konklusioner, fremstår fremskridtstanken i bogens løb som en forvanskning af det oprindelige idégrundlag – og som en i økologisk belysning uholdbar filosofi.

Clive Ponting: En grøn verdenshistorie
Fra engelsk, Schønberg 1992. Originaltitel: A Green History of the World
Gennemgang af menneskehedens historie fra begyndelsen til i dag – med udgangspunkt i det fysiske miljøs betydning for udviklingen af samfund, teknologi og kultur, samt menneskenes udnyttelse af og indgreb i de givne miljømæssige betingelser.

Francis Fukuyama: Historiens afslutning og det sidste menneske
Fra amerikansk, Gyldendal 1992, 2. udg. Informations forlag 2009. Originaltitel: The End of History and the Last Man
Historisk og politisk-filosofisk gennemgang og diskussion af baggrunden for og selve Hegels påstand om, at historien er afsluttet i og med det liberale demokratis indførelse. Begreberne liberalisme og demokrati diskuteres og afgrænses, hver for sig og indbyrdes, både historisk og filosofisk. Den verdenspolitiske udvikling sidst i 1980’erne med Sovjetblokkens opløsning diskuteres, men forfatteren tager ikke håndfast stilling til, om historien nu er afsluttet.