Diverse andre


Økonomi, kultur, opgavebøger

Økonomi

Herman Daly: Nødvendighedens økonomi
Fra amerikansk, Hovedland 2009. Originaltitel: Ecological Economics and Sustainable Development
Samling af artikler, taleoplæg og læserbreve, som tilsammen beskriver Herman Dalys livslange projekt: den i fagøkonomisk forstand bæredygtige økonomi, og samtidig underbygger hans kritik af det underlødige vækstmål BNP.


Colin Hines: Lokalisering! – et globalt manifest
Fra engelsk, Hovedland 2001. Originaltitel: Localization: A Global Manifesto Tidligere Greenpeace-økonoms passioneret-saglige gennemgang af den såkaldte økonomiske globaliserings baggrund, elementer og virkninger. Forfatteren taler for at imødegå den økonomiske globalisering med en såkaldt lokaliseringsstrategi.

Bernard Lietaer: Fremtidens penge
Fra amerikansk, Borgen 2001. Originaltitel: The Future of Money
Tidligere finansmands gennemgang af pengenes natur, funktioner og politiske betydning. Bogen indeholder desuden en grundig gennemgang af de såkaldte alternative valutaer, som den gør sig til fortaler for som en mulighed for at genoprette balancen i verdensøkonomien og undgå en lurende katastrofe.

Herman Daly: Efter væksten
Fra amerikansk, Hovedland 1997. Originaltitel: Beyond Growth
Ny grundbog i økologisk økonomi med opsummering af det sidste årtis påvisning af fejl inden for det ortodokse økonomifag samt fremlægning af en alternativ forståelsesramme.

Paul Ekins, Mayer Hillman, Robert Hutchison: Verdens velstand
Fra amerikansk, Hovedland 1992. Originaltitel: Wealth Beyond Measure
Præsentation af ny, grøn økonomisk teori og praksis. I første del af bogen gennemgås økonomiske begreber med stadigt henblik på den globale økonomi og bæredygtighed (polemisk vendt mod Adam Smiths nationaløkonomiske tænkning). Resten af bogen udgøres af en række emneopslag, der med analyser og handlingsforslag dækker en stor del af den traditionelle økonomi plus en del nye felter, som er blevet eller vil blive relevante i kraft af den økologiske krise.

Herman Daly og John B. Cobb: Det fælles bedste
Fra amerikansk, Hovedland 1991, paperback 1994. Originaltitel: The Common Good
Forfatterne argumenterer på baggrund af en gennemgang af centrale sider af økonomifagets verdens- og menneskebillede personligt og prægnant for nødvendigheden af et “paradigmeskift” inden for den økonomiske videnskab – bort fra det naturvidenskabelige, positivistiske og værdifri image.

Kultur

Niklas Rådström: Absint Historien om en blåmejse. Fra svensk, Forlaget Jensen & Dalgaard 2023.

Julian Bell: Verdens spejl – en ny kunsthistorie
Fra engelsk, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2009. Originaltitel: Mirror of the World: A new history of art
Personligt farvet gennemgang af udvalgte afsnit af verdenskunstens historie. Kronologisk ordnet med sideblik til kunstens udvikling mange forskellige steder på Jorden.

Sami Zubaida: Ret og magt i den islamiske verden
Fra engelsk, forlaget Vandkunsten 2006. Originaltitel: Law and Power in the Islamic World
Lærd fremstilling af sharialoven, dens oprindelse, udvikling, tekstgrundlag, begreber og praksis i historisk perspektiv. Fremstillingen fokuserer på modsætningen mellem ret, dvs. lov baseret på de hellige kilder, og magt, der har øvet indflydelse på, hvordan loven er udformet og bliver håndhævet.

Steffen Lange: The Artist Carsten Frank
Til engelsk, Hovedland, 2005. Original title: Kunstneren Carsten Frank
The life and oeuvre of Danish colourist/expressionist painter Carsten Frank. Colour illustrations.

Robert Irwing: 1001 nat – en indføring Fra engelsk, Vandkunsten 2005. Originaltitel: The Arabian Nights – A Companion
Bogen fører læseren gennem baggrunden for historiesamlingen 1001 Nats Eventyr og dens receptionshistorie. Fortællingerne benyttes desuden som nøgle til det middelalderlige Mellemøstens socialhistorie, modkultur og underverden: kaffehusenes historiefortællere, slangetæmmere, indbrudstyve, troldmænd, narkomaner, skattejægere og horkvinder.

Tom Stone: Min græske taverna
Fra amerikansk, Schønberg 2003. Originaltitel: The Summer of My Greek Taverna
Selvbiografisk/kulinarisk/kulturbeskrivende bog om amerikansk forfatters liv og kærlighed på den græske ø Patmos gennem en årrække – i stilen fra Peter Mayle.

Edward L. Shaughnessy (red.): Kina – dragens rige
Fra engelsk, Rosinante 2002. Originaltitel: China – The Land of the Heavenly Dragon
Illustreret, forskningsbaseret populær fremstilling af Kinas historie, geografi, politiske historie, traditioner, tro og ritualer, kunst, videnskab og arkitektur.

Tariq Ramadan: At være europæisk muslim
Fra engelsk, Hovedland 2002. Originaltitel: To Be a European Muslim
Fremstilling af de islamiske kilder og den islamiske retslære som baggrund for det synspunkt, at muslimer i Europa kan tilpasse deres muslimske bevidsthed og praksis til livet på europæiske betingelser uden at overtræde de muslimske forskrifter.

Peter Mayle: Bon Appétit
Fra engelsk, L&R 2001. Originaltitel: Bon Appétit
Bogen har undertitlen “franske eventyr med kniv, gaffel og proptrækker” og er en fortsættelse af Peter Mayles venligt-underfundige Provence-forfatterskab – nu blot med hele Frankrig som undersøgelsesområde og med særligt fokus på kulinariske markeder, festligheder og specialiteter fra forskellige egne.

David Hohnen: Hamlet, Kronborg og Shakespeares Helsingør
Fra engelsk, Chr. Ejlers’ Forlag 2001. Originaltitel: Hamlet’s Castle and Shakespeare’s Elsinore
Illustreret fremstilling af Kronborgs historie, Helsingørs nationalhistoriske betydning og Shakespeares brug af viden fra et eventuelt besøg i byen som stof i Hamlet.

Desmond Mpilo Tutu: Ingen fremtid uden tilgivelse
Fra sydafrikansk-engelsk, Rosinante 2000, bogklubudgave 2000, paperback 2001. Originaltitel: No Future without Forgiveness
Den tidligere sydafrikanske ærkebiskops beretning om Sandheds- og Forsoningskommissionens arbejde og resultater.

Peter Mayle: Gensyn med Provence
Fra engelsk, Schønberg 2000, lydbog 2000, paperback 2001. Originaltitel: Encore Provence
Ti år senere genoptager Peter Mayle tråden fra sin første bog, Et år i Provence, og beskriver efter nogle års fravær sin tilbagevenden til det sydfranske samfund. Stemningsfulde beskrivelser, nyttige turisttoplysninger og et vist polemisk bid.

Gretchen Dutschke: Et skønt, barbarisk liv. Rudi Dutschke – en biografi
S.m. Anne-Mette Rathsach. Fra tysk, Modtryk 1997. Originaltitel: Wir hatten ein barbarisches, schönes Leben
Omfattende biografi af en af 1960’ernes og 1970’ernes store radikale skikkelser.

John Stanley: Musikkens mestre
Fra engelsk, Gyldendal 1996, Gyldendals Bogklubber 1997. Originaltitel: Classical Music
Illustreret gennemgang af store klassiske komponister fra middelalderen til i dag.

Peter Mayle: Provence
Fra engelsk, Schønberg 1994. Originaltitel: Provence
Luftfotobog om Provence med humoristiske og turistoplysende billedtekster af Provence-kenderen Peter Mayle.

Northrop Frye: Den store kode. Bibelen & litteraturen
Fra canadisk-engelsk, Forlaget Aros 1992. Originaltitel: The Great Code – the Bible and Literature
Frye indfører i otte kapitler læseren i Bibelens sprogform, billedsprog, mytologiske struktur og typologi. De enkelte kapitler giver hver for sig et samlet overblik over et bestemt aspekt af Bibelens struktur – alt ud fra det centrale synspunkt, at Bibelen for den litterært orienterede både har interesse som kilde til påvirkninger, der kan spores overalt i den vestlige verdens litteratur, og – ikke mindst – som imaginativ enhedskomposition på egne, unikke præmisser.

William Wright: Al den smerte, penge kan købe
Fra amerikansk, Vinten 1991. Originaltitel: All the Pain that Money Can Buy
Biografi om Christina Onassis.

Jane Mylenberg: Danish Painters of Flowerpieces
Til engelsk, Lamberths Forlag, 1991. Original title: Danske blomstermalere
English presentation of Danish painters of flowerpieces of the nineteenth century.


Fatima Meer: Nelson Mandela – større end håbet
Fra engelsk, Tiden 1990, lydbog 1991. Originaltitel: Nelson Mandela – Higher than Hope
Nelson Mandelas officielle biografi, før han blev præsident.

Philip Metcalfe: Berlin 1933
Fra amerikansk, Hovedland 1989. Originaltitel: 1933
Historikers romanlignende rekonstruktion af det bedre borgerskabs hverdag i Tyskland omkring nazisternes magtovertagelse i 1933.

Claude Levenson: Dalai Lama – en biografi
Fra engelsk, Hovedland 1989, lydbog 1992, paperback 1996. Originaltitel: Dalai Lama – a biography
Historisk-biografisk beskrivelse af Tibet og Dalai Lama-institutionen.

Helen Exley (red.): Sådan er det at være mig
Fra engelsk, Hovedland 1988. Originaltitel: What it’s like to be me
Handicappede børn om deres liv.


Opgavebøger

Neil Morris m.fl.: Billedatlas for børn
Fra engelsk, Apostrof 2011. Originaltitel: Children’s Picture Atlas
Kort, oplysninger og kuriosa fra alverdens lande, tilrettelagt for børn (med eller uden voksenhjælp).

Rolf Heimann: Brug hjernen
Fra engelsk, Apostrof 2009. Originaltitel: Rolf’s Corny Copia
Grafisk betonede opgaver, udfordringer og labyrinter for store børn i alle aldre.

Rolf Heimann: Hjernevriderbogen 2
Fra engelsk, Apostrof 2005, Gyldendals Bogklubber 2005. Originaltitel: Rolf’s Flummoxing Flabbergasters
Grafisk betonede opgaver, udfordringer og labyrinter for store børn i alle aldre.